User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

NAV referansegruppemøte 29/3-2012

NAV-ref Home

Følgende deltok:

 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Børge Brunes, UiTø
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT

Forfall:

 • Jan Sigurd Refvik, UiO

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl 09 - 15 avbrutt av lunch.

 1. Hva vi har gjort siden sist + planer for 3.12. Justering av 3.12 planer? 3.13 ideer. Runde rundt bordet i denne prosessen.
 2. Topology breakdown. Finner dere feil i 3.11 topologiavledning?
 3. Kravspekk nytt nettkart
 4. Dato for neste møte

Referat

Vidar reperterte planene som foreligger. De ble også presentert på verktøysamling dagen før.

Kommentar til punkter på plan

 • Ad statistikk for ip adresseromsforbruk: Morten vil helst gjøre det basert på databasen. Vi har alle tall der.
  • NTNU: Fint om dette gjøres slik at NTNU kan ta det i bruk selv på en slik måte at man lett kan utvide det til å omfatte DHCP statistikk.

Bugs som er avdekket i 3.11.1

 • Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
 • Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye “ulv-ulv”. event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
 • Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav…
 • my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen
 • problem med ipdevpoll og antall åpne sockets
  • mulig: ipdevpoll kan begrenses til maks antall
  • mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024
   • husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov
 • subnet matrix
  • teller feil - sier UiTø… trenger mer dok…
  • hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som “too many small subnets”
 • netmap
  • trafikklast er feil ser det ut til
  • det er ingen cpu statistikk
  • Det er tilfeller der topologi er riktig i rapport, men feil i nettkart.
 • Problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket
 • Uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel
 • Mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket

Runde Rundt bordet

HiVolda

 • Ønsker å se full software image på utstyr
 • ipdevpoll: post software change event
 • Endre: “Register Error Event” → “Register Device Event”
 • Ved innlegging av ny boks: description felt ved device - postes som event
  • samme ved bulk import - egen kolonne for dette
 • seeddb - ikke vis community på listen over ip devicer, bare indiker om community er satt

UiA

 • toolbox veldig svær
  • gruppering i kategorier?
  • ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori
 • bedre status side
  • bør vise alle hendelsestyper
  • vurder å blande unresolved alerts med event history
  • mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat
 • paging ikke bare next på lange reports

UiTø

 • to hovedbudskap:
  • event engine - styrket skyggehåndtering og korellering
  • nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system
 • ad event engine
  • vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java og vanskelig å vedlikeholde.
   • må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser
   • det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass
 • ad nav som kilde
  • morten: vi har dumpscript - kan lett skrus på til egne ønsker
  • hvordan få kildedata inn i nav
   • morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import
 • ta mer ut av potensiale av subcategori
  • morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori
  • kalle det en group eller tag eller label
  • rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/“tag” *W*
 • last updated i ip dev info
  • det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de
   • dette bør gjøres når man ser på annen rydding i ip dev info
 • rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp
 • dersom en prefiks på en ruter = scope: ikke overskrive scope
 • mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i.

NTNU

 • ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie
  • ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo
  • Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter
 • report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter

(det var langt flere innspill fra NTNU, men de kom kanskje på noen av de andres liste, eller på buglista).

Topology breakdown

I korte trekk ingen påviselige funn. HiVolda er fornøyd. UiA er fornøyd. NTNU lider av at de ikke har en fungerende 3.11.1 - men jobber med saken. Vil da lage en sql rapport som sammenligner “connected_to” med portname. UiTø vil gjerne låne denne sql og gjøre samme test selv.

UiA og UiTø har Juniper 1U EX svitsj som skal legges inn i NAV. Vil verifisere om den kommer rett inn, inklusive topologi.

Kravspek nytt nettkart

 • hensikt/målgruppe:
  • argumentere ovenfor ledelsen (her må det investeres…)
  • for nyansatte nett-driftere: få oversikt
  • avdekker topologifeil med et blikkfang
   • kan bli nyttig også for drevne driftsfolk
  • show off
 • generelt
  • ikke java
  • stabilt
  • javascript (sjekk infovis / protovis)
   • kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label
 • visningsmodus:
  • lag 2
  • lag 3
 • ulike views
  • initielt autolayout, men drar man på en node, vil den bli der, ikke autolayout på nytt
  • man må kunne lagre et view
   • enten public eller private
   • hvert view får en url som kan deles
 • gruppering
  • grupper etter room, location, subcat etc
 • vise bare det som er inne i en lokasjon
  • men vis et hopp ut av lokasjonen
 • søk
  • søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk
  • klikk på en ny, vis nettet fra denne
 • hva skal vises
  • vis status (up/down) på bokser
  • vis status på linker (linkdown, spanning tree down)
  • popup info konfigurerbar - kanskje vis i vindu til høyre
   • lenker til info i popup
   • utover det som vises i dag: minne også aktuelt
  • vis vlan som går på en trunk
  • tegne kart for et vlan - grå ut resten
 • generelle krav
  • tekst må være leselig (ikke for smått)
  • eksport til PDF
 • andre ting
  • mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk
   • bruke elink descr konvensjon
  • spill av trafikk over tid
  • høydemeter for geomap

Videre fremdrift

Ta med disse skissene og utvikle en tidlig versjon som fokuserer på topologivsning. Ikke visning av last, status, popup og alt det der i denne fasen. Fokuser på grafvisning. Vis dette til nav-ref og juster etter innspill.

Neste møte

Vi ble enig om tirsdag 2. oktober.

nav-ref/navref_290312.txt · Last modified: 2015/11/13 13:33 (external edit)