User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 06:25]
faltin@uninett.no [Referat]
nav-ref:navref_290312 [2015/11/13 13:33] (current)
Line 38: Line 38:
  
   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø   * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
-  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulf ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.+  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "ulv-ulv". event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...   * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
-  * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen+  * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​ 
 +  * problem med ipdevpoll og antall åpne sockets 
 +    * mulig: ipdevpoll kan begrenses til maks antall 
 +    * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024 
 +      * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov 
 +  * subnet matrix  
 +    * teller feil - sier UiTø... trenger mer dok... 
 +    * hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets" ​  
 +  * netmap 
 +    * trafikklast er feil ser det ut til 
 +    * det er ingen cpu statistikk 
 +    * Det er tilfeller der topologi er riktig i rapport, men feil i nettkart.  
 +  * Problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket 
 +  * Uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel 
 +  * Mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket 
  
 ==== Runde Rundt bordet ==== ==== Runde Rundt bordet ====
Line 56: Line 71:
 === UiA === === UiA ===
  
-* toolbox veldig svær +  ​* toolbox veldig svær 
-  * gruppering i kategorier?​ +    * gruppering i kategorier?​ 
-  * ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori +    * ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori 
-* bedre status side  +  * bedre status side  
-  * bør vise alle hendelsestyper +    * bør vise alle hendelsestyper 
-  * vurder å blande unresolved alerts med event history +    * vurder å blande unresolved alerts med event history 
-  * mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat +    * mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat 
-* paging ikke bare next på lange reports ​+  * paging ikke bare next på lange reports ​ 
 + 
 +=== UiTø === 
 + 
 +  * to hovedbudskap:​ 
 +    * //event engine - styrket skyggehåndtering og korellering//​ 
 +    * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system// 
 +  * ad event engine 
 +    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java og vanskelig å vedlikeholde.  
 +      * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser 
 +      * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass 
 +  * ad nav som kilde 
 +    * morten: vi har dumpscript - kan lett skrus på til egne ønsker 
 +    * hvordan få kildedata inn i nav   
 +      * morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import 
 +  * ta mer ut av potensiale av subcategori 
 +    * morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori  
 +    * kalle det en group eller tag eller label 
 +    * rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/"​tag"​ *W* 
 +  * last updated i ip dev info 
 +    * det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de 
 +      * dette bør gjøres når man ser på annen rydding i ip dev info  
 +  * rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp 
 +  * dersom en prefiks på en ruter = scope: ikke overskrive scope 
 +  * mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i. 
 + 
 +=== NTNU === 
 + 
 +  * ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie 
 +    * ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo 
 +    * Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter 
 +  * report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter ​  
 + 
 +(det var langt flere innspill fra NTNU, men de kom kanskje på noen av de andres liste, eller på buglista). 
 + 
 +==== Topology breakdown ==== 
 + 
 +I korte trekk ingen påviselige funn. HiVolda er fornøyd. UiA er fornøyd. NTNU lider av at de ikke har en fungerende 3.11.1 - men jobber med saken. Vil da lage en sql rapport som sammenligner "​connected_to"​ med portname. UiTø vil gjerne låne denne sql og gjøre samme test selv. 
 + 
 +UiA og UiTø har Juniper 1U EX svitsj som skal legges inn i NAV. Vil verifisere om den kommer rett inn, inklusive topologi. 
 + 
 +==== Kravspek nytt nettkart ==== 
 + 
 +  * hensikt/​målgruppe:​ 
 +    * argumentere ovenfor ledelsen (her må det investeres...) 
 +    * for nyansatte nett-driftere:​ få oversikt 
 +    * avdekker topologifeil med et blikkfang 
 +      * kan bli nyttig også for drevne driftsfolk 
 +    * show off 
 +  * generelt 
 +    * ikke java 
 +    * stabilt 
 +    * javascript (sjekk infovis / protovis) 
 +      * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label 
 +  * visningsmodus:​ 
 +    * lag 2 
 +    * lag 3 
 +  * ulike views 
 +    * initielt autolayout, men drar man på en node, vil den bli der, ikke autolayout på nytt 
 +    * man må kunne lagre et view 
 +      * enten public eller private 
 +      * hvert view får en url som kan deles 
 +  * gruppering 
 +    * grupper etter room, location, subcat etc 
 +  * vise bare det som er inne i en lokasjon 
 +    * men vis et hopp ut av lokasjonen 
 +  * søk  
 +    * søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk 
 +    * klikk på en ny, vis nettet fra denne 
 +  * hva skal vises 
 +    * vis status (up/down) på bokser 
 +    * vis status på linker (linkdown, spanning tree down) 
 +    * popup info konfigurerbar - kanskje vis i vindu til høyre 
 +      * lenker til info i popup 
 +      * utover det som vises i dag: minne også aktuelt 
 +    * vis vlan som går på en trunk  
 +    * tegne kart for et vlan - grå ut resten 
 +  * generelle krav 
 +    * tekst må være leselig (ikke for smått) 
 +    * eksport til PDF 
 +  * andre ting 
 +    *  mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk 
 +       * bruke elink descr konvensjon 
 +    * spill av trafikk over tid 
 +    * høydemeter for geomap ​  
 + 
 +=== Videre fremdrift === 
 + 
 +Ta med disse skissene og utvikle en tidlig versjon som fokuserer på topologivsning. Ikke visning av last, status, popup og alt det der i denne fasen. 
 +Fokuser på grafvisning. Vis dette til nav-ref og juster etter innspill. 
 + 
  
-Børge 
-* to hovedbudskap:​ 
-  * event engine - styrket skyggehåndtering og korellering 
-  * nav som kilde, slippe å legge inn dette i andre system 
-* ad nav som kilde 
-  * morten: vi har dumpscript 
-    * kan lett skrus på til egne ønsker 
-  * hvordan få kildedata inn i nav  ​ 
-    * morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import 
-* ta mer ut av potensiale av subcategori 
-  * morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori ​ 
-  * kalle det en group eller tag eller label 
-* rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/"​tag"​ *W* 
-* problem med ipdevpoll og antall åpne sockets 
-  * mulig: ipdevpoll kan begrenses til maks antall 
-  * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024 
-    * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov 
-* last updated 
-  * det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de  
-* rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp 
-* dersom en prefiks på en ruter = scope, ikke overskrie scope 
-* pakketap på alle bokser etter 3.11, kan være relatert til ipv6 - rapporter 
-* subnet matrix teller feil 
-* mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i 
-* problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket 
-* subnet matrix: hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets"​ 
  
-Gro-Anita 
-* uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel 
-* mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket 
-* ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie 
-* Børge: ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo 
-  * Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter 
-* report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter  ​ 
  
 ===== Neste møte ===== ===== Neste møte =====
nav-ref/navref_290312.1333088709.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:38 (external edit)