User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 29/3-2012

NAV-ref Home

Følgende deltok:

 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Børge Brunes, UiTø
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT

Forfall:

 • Jan Sigurd Refvik, UiO

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl 09 - 15 avbrutt av lunch.

 1. Hva vi har gjort siden sist + planer for 3.12. Justering av 3.12 planer? 3.13 ideer. Runde rundt bordet i denne prosessen.
 2. Topology breakdown. Finner dere feil i 3.11 topologiavledning?
 3. Kravspekk nytt nettkart
 4. Dato for neste møte

Referat

Neste møte

Vi ble enig om tirsdag 2. oktober.

nav-ref/navref_290312.1333087858.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:38 (external edit)