User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
nav-ref:navref_290312 [2012/03/30 06:10]
faltin@uninett.no created
nav-ref:navref_290312 [2015/11/13 13:33] (current)
Line 26: Line 26:
  
 ===== Referat ===== ===== Referat =====
 +
 +Vidar reperterte {{:​gigacampus:​samling:​nav-planer-vk-samling-mars-2012.pdf|planene som foreligger}}. De ble også presentert på verktøysamling dagen før.
 +
 +==== Kommentar til punkter på plan ====
 +
 +  * Ad statistikk for ip adresseromsforbruk:​ Morten vil helst gjøre det basert på databasen. Vi har alle tall der. 
 +    * NTNU: Fint om dette gjøres slik at NTNU kan ta det i bruk selv på en slik måte at man lett kan utvide det til å omfatte DHCP statistikk.
 +
 +==== Bugs som er avdekket i 3.11.1 ​ ====
 +
 +
 +  * Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
 +  * Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye "​ulv-ulv"​. event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
 +  * Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav...
 +  * my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen ​
 +  * problem med ipdevpoll og antall åpne sockets
 +    * mulig: ipdevpoll kan begrenses til maks antall
 +    * mulig: ny netsnmp tillater muligens mer enn 1024
 +      * husk å justere i OSet slik at flere enn 1024 fildecriptorer er lov
 +  * subnet matrix ​
 +    * teller feil - sier UiTø... trenger mer dok...
 +    * hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som "too many small subnets"  ​
 +  * netmap
 +    * trafikklast er feil ser det ut til
 +    * det er ingen cpu statistikk
 +    * Det er tilfeller der topologi er riktig i rapport, men feil i nettkart. ​
 +  * Problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket
 +  * Uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel
 +  * Mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket
 +
 +
 +==== Runde Rundt bordet ====
 +
 +=== HiVolda ===
 +
 +  * Ønsker å se full software image på utstyr
 +  * ipdevpoll: post software change event   
 +  * Endre: "​Register Error Event" -> "​Register Device Event"
 +  * Ved innlegging av ny boks: description felt ved device - postes som event
 +    * samme ved bulk import - egen kolonne for dette
 +  * seeddb - ikke vis community på listen over ip devicer, bare indiker om community er satt
 +
 +
 +=== UiA ===
 +
 +  * toolbox veldig svær
 +    * gruppering i kategorier?
 +    * ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori
 +  * bedre status side 
 +    * bør vise alle hendelsestyper
 +    * vurder å blande unresolved alerts med event history
 +    * mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat
 +  * paging ikke bare next på lange reports ​
 +
 +=== UiTø ===
 +
 +  * to hovedbudskap:​
 +    * //event engine - styrket skyggehåndtering og korellering//​
 +    * //nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system//
 +  * ad event engine
 +    * vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java og vanskelig å vedlikeholde. ​
 +      * må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser
 +      * det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass
 +  * ad nav som kilde
 +    * morten: vi har dumpscript - kan lett skrus på til egne ønsker
 +    * hvordan få kildedata inn i nav  ​
 +      * morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import
 +  * ta mer ut av potensiale av subcategori
 +    * morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori ​
 +    * kalle det en group eller tag eller label
 +    * rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/"​tag"​ *W*
 +  * last updated i ip dev info
 +    * det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de
 +      * dette bør gjøres når man ser på annen rydding i ip dev info
 +  * rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp
 +  * dersom en prefiks på en ruter = scope: ikke overskrive scope
 +  * mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i.
 +
 +=== NTNU ===
 +
 +  * ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie
 +    * ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo
 +    * Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter
 +  * report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter  ​
 +
 +(det var langt flere innspill fra NTNU, men de kom kanskje på noen av de andres liste, eller på buglista).
 +
 +==== Topology breakdown ====
 +
 +I korte trekk ingen påviselige funn. HiVolda er fornøyd. UiA er fornøyd. NTNU lider av at de ikke har en fungerende 3.11.1 - men jobber med saken. Vil da lage en sql rapport som sammenligner "​connected_to"​ med portname. UiTø vil gjerne låne denne sql og gjøre samme test selv.
 +
 +UiA og UiTø har Juniper 1U EX svitsj som skal legges inn i NAV. Vil verifisere om den kommer rett inn, inklusive topologi.
 +
 +==== Kravspek nytt nettkart ====
 +
 +  * hensikt/​målgruppe:​
 +    * argumentere ovenfor ledelsen (her må det investeres...)
 +    * for nyansatte nett-driftere:​ få oversikt
 +    * avdekker topologifeil med et blikkfang
 +      * kan bli nyttig også for drevne driftsfolk
 +    * show off
 +  * generelt
 +    * ikke java
 +    * stabilt
 +    * javascript (sjekk infovis / protovis)
 +      * kan gruppere noder i en gruppe - de skal tegnes i en firkant med en label
 +  * visningsmodus:​
 +    * lag 2
 +    * lag 3
 +  * ulike views
 +    * initielt autolayout, men drar man på en node, vil den bli der, ikke autolayout på nytt
 +    * man må kunne lagre et view
 +      * enten public eller private
 +      * hvert view får en url som kan deles
 +  * gruppering
 +    * grupper etter room, location, subcat etc
 +  * vise bare det som er inne i en lokasjon
 +    * men vis et hopp ut av lokasjonen
 +  * søk 
 +    * søk opp en boks, se alle naboer: bokssentrisk
 +    * klikk på en ny, vis nettet fra denne
 +  * hva skal vises
 +    * vis status (up/down) på bokser
 +    * vis status på linker (linkdown, spanning tree down)
 +    * popup info konfigurerbar - kanskje vis i vindu til høyre
 +      * lenker til info i popup
 +      * utover det som vises i dag: minne også aktuelt
 +    * vis vlan som går på en trunk 
 +    * tegne kart for et vlan - grå ut resten
 +  * generelle krav
 +    * tekst må være leselig (ikke for smått)
 +    * eksport til PDF
 +  * andre ting
 +    *  mulighet for å kortslutte reell topologi med logisk
 +       * bruke elink descr konvensjon
 +    * spill av trafikk over tid
 +    * høydemeter for geomap  ​
 +
 +=== Videre fremdrift ===
 +
 +Ta med disse skissene og utvikle en tidlig versjon som fokuserer på topologivsning. Ikke visning av last, status, popup og alt det der i denne fasen.
 +Fokuser på grafvisning. Vis dette til nav-ref og juster etter innspill.
 +
 +
 +
  
  
nav-ref/navref_290312.1333087858.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:38 (external edit)