User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_290312

This is an old revision of the document!


NAV referansegruppemøte 29/3-2012

NAV-ref Home

Følgende deltok:

 • Gro-Anita Vindheim, NTNU
 • Børge Brunes, UiTø
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Peder Sefland, HiVolda
 • Vidar Faltinsen, UNINETT
 • Morten Brekkevold, UNINETT

Forfall:

 • Jan Sigurd Refvik, UiO

Agenda

Møtet var i Teknobyen, Trondheim og varte fra kl 09 - 15 avbrutt av lunch.

 1. Hva vi har gjort siden sist + planer for 3.12. Justering av 3.12 planer? 3.13 ideer. Runde rundt bordet i denne prosessen.
 2. Topology breakdown. Finner dere feil i 3.11 topologiavledning?
 3. Kravspekk nytt nettkart
 4. Dato for neste møte

Referat

Vidar reperterte planene som foreligger. De ble også presentert på verktøysamling dagen før.

Kommentar til punkter på plan

 • Ad statistikk for ip adresseromsforbruk: Morten vil helst gjøre det basert på databasen. Vi har alle tall der.
  • NTNU: Fint om dette gjøres slik at NTNU kan ta det i bruk selv på en slik måte at man lett kan utvide det til å omfatte DHCP statistikk.

Bugs som er avdekket i 3.11.1

 • Responstidsstatistikk fra pping gir pakketap jevnt og trutt hos UiTø
 • Det er ingen robusthet rundt macwatch og link alarmer - så i kortvarig ustabilitet blir det mye “ulf ulv”. event engine må fikses slik at samme algoritme som for boxdown brukes i andre tilfeller.
 • Hvorfor N/A på prefiks på uninett-gw på lokalnav…
 • my_sms liste er sortert eldste først - snu rekkefølgen

Runde Rundt bordet

HiVolda

 • Ønsker å se full software image på utstyr
 • ipdevpoll: post software change event
 • Endre: “Register Error Event” → “Register Device Event”
 • Ved innlegging av ny boks: description felt ved device - postes som event
  • samme ved bulk import - egen kolonne for dette
 • seeddb - ikke vis community på listen over ip devicer, bare indiker om community er satt

UiA

 • toolbox veldig svær
  • gruppering i kategorier?
  • ta bort teksten / listeview / kanskje sortert i kategori
 • bedre status side
  • bør vise alle hendelsestyper
  • vurder å blande unresolved alerts med event history
  • mulighet for å fjerne overskrifter som ikke har innmat
 • paging ikke bare next på lange reports

UiTø

 • to hovedbudskap:
  • event engine - styrket skyggehåndtering og korellering
  • nav som kilde - slippe å legge inn dette i andre system
 • ad event engine
  • vil kreve reimplementering. Er også ønskelig da koden er i Java ogg vanskelig å vedlikeholde.
   • må avklares om skygge skal brukes for alle hendelser
   • det må i hvertfall bedre korrellering mellom hendelser på plass
 • ad nav som kilde
  • morten: vi har dumpscript - kan lett skrus på til egne ønsker
  • hvordan få kildedata inn i nav
   • morten: lag kommandolinjescript som bruker bulk import
 • ta mer ut av potensiale av subcategori
  • morten: ikke avgrens at en subkaterogi er knyttet til en bestemt kategori
  • kalle det en group eller tag eller label
  • rapport som gir oversikt over alt utstyr av en gitt subcat/“tag” *W*

* last updated

 • det er 6 jobber i dag - vis last updated for hver av de

* rapport på hva som er bak en svitsj - helst i flere hopp * dersom en prefiks på en ruter = scope, ikke overskrie scope * pakketap på alle bokser etter 3.11, kan være relatert til ipv6 - rapporter * subnet matrix teller feil * mulighet for å spesifisere hvilket rack ting står i * problem ved at snmp mot server gir /32 prefiks for hostadressen - ikke ønsket * subnet matrix: hvis /25 og mange små, vis /25 så resten som “too many small subnets”

Gro-Anita * uheldig at man ikke får statistikk på porter som inngår i port channel * mulig bug ved at port som ikke er switchport og blir satt til switchport ikke blir med i cricket * ide: endre cricket til ikke å skille på swport og gwport, men ta alle interfaces i en greie * Børge: ikke skill på swport og gwport også i ipdevinfo

 • Morten: kanskje dele i to kategorier: fysiske porter og virtuelle porter

* report advanced: mulig til å unnta alle tomme felter

Neste møte

Vi ble enig om tirsdag 2. oktober.

nav-ref/navref_290312.1333089033.txt.gz · Last modified: 2015/11/13 13:38 (external edit)