User Tools

Site Tools


nav-ref:topp5_101111

Topp 5 ønsker etter møtet 10/11-11

Punktene med nummer under referer til punktlista i referatet.

Disse ønskene vil gi føringer for prioritering for NAV 3.11 og til dels 3.12.

:!: Se en veiet oppsummering her.

HiVolda

 1. Pkt 6 Netmap, visst det er “enkelt” å få dette over på JavaScript og fullskjermsvisning, så kan vi starte arbeide med en kravspek.
 2. Pkt 4 netbios støtte
 3. Pkt 8 Software på alt utstyr - løst pr 29/11-11
 4. Pkt 15 ting som gjør NAV treg - kan være problem med din kasse
 5. Pkt 18 DHCP statistikk
 6. Pkt 22: mac prefiks søk (vendor id) for macwatch

UiA

 1. Pkt. 6 netmap. Støtter innspill om kravspek fra Gro-Anita.
 2. Pkt. 8 Software på alt utstyr - fikset
 3. Pkt. 7 Room view
 4. Pkt. 18 DHCP statistikk
 5. Pkt. 16 Vis topologi ut fra switch

Nå skulle vi vel ikke prioritere de tingene som står under “Behov som blir viktige framover”, men UiA synest at det er viktig med støtte for nytt utstyr som er på vei inn i sektoren; H3C,Extreme,Juniper er nevnt i referatet. I tillegg kommer Cisco Nexus med FEX. Vet om følgende som har eller får: HiHm,UiA,NTNU. Peder nevnte en til. Nexus har ikke Bridge MIB i NX-OS 4.x men i 5.x som vi oppgraderte til tidligere i høst.

Ikke i NAV; men også Børge sitt ønske om måleutstyr av sanntidstrafikk vil være svært interessant.

NTNU

 1. kvaliteten på NAV dataene
 2. utvidelse av alarm for redundante topologilinker, mao få inn alle muligheter vi nevnte i møtet.
 3. støtte for flere typer utstyr, begynn gjerne med Nexus-familien ( i og med at den blir sentral for oss på NTNU fra januar 2012)
 4. Pkt 10: smartphone webløsning
 5. Pkt 3: Utvidelse av NAV bar search

NTNU håper forøvrig at Morten får til å legge til vlanview i 3.10

UiTø

Som en hovedegel så er vi opptatt av at bug-fiks/kvalitetsikring skal gå foran ny funskjonalitet.

 1. Kvaliteten på data i NAV må økes. Eks.
  • For mange utstyrstyper mangler vesentlige data
  • Bugfiks av manglende data (Availability, Response time, OID-støtte)
  • Rapport for porter med et bestemt vlan gir ikke alle porter
  • Status history er feil, samt at den ikke tar med evnt, hendelser som har skjedd samme dag
  • osv.
 2. Utvidelse av alarm for redundante topologilinker.
 3. Pkt 16: Ny rapport som gir oversikt over hvilke devicer som henger bak de enkelte portene på en switch
 4. Bedre utstyrsstøtte (les: Nexus).
 5. Bli kvitt java backend
 6. Pkt 10: Støtte for smartphone

UiO

 1. Pkt. 1: Maskinsporing: Vi får flere og flere IP telefoner
 2. Pkt. 21: Maintenance forbedring: Poenget med denne var å lett fjerne bokser fra alarmlista når man vet det skyldes feil på strøm/fiber e.l. Altså helst en knapp å trykke på i alarmlista.
 3. Pkt 7: roomview. Denne er nok mest aktuell for de lokale it ansvarlige, men likefullt veldig nyttig.
 4. Pkt. 3: NAV bar search. Mulig å lage custommenyer etter behov.
 5. Pkt. 6: Netmap. Zoomen er nok viktigst, siden vi har ganske omfattende nett.

Oppsummering

 1. Gi bedre støtte for nye utstyrstyper (erstatt java backend)
 2. Lag nytt og forbedret nettkart
 3. Styrk datakvaliteten
 4. Tilby fullverdig tolopogilink alarmfunksjon
 5. Utvid IP deviceinfo med et “room view”
 6. Tilby netbios støtte
 7. Vis topologi ut fra en svitsj
 8. Utvid mulighetene til NAV bar search
 9. Implementer Maintenance forbedring
 10. Inkluder IP forbruk stat/DHCP statistikk
 11. Tilpass NAV til smartphone
 12. Tilby Mac prefiks søk (søke basert på vendor)
 13. Inkluder nettkartet vlanview

Liste pr 30. mars 2012

getboksmacs er utfaset, nettkart vil vi gjøre og datakvalitet har uansett fokus. Da sitter vi igjen med følgende liste:

 1. Tilby fullverdig tolopogilink alarmfunksjon
 2. Utvid IP deviceinfo med et “room view”
 3. Tilby netbios støtte
 4. Vis topologi ut fra en svitsj
 5. Utvid mulighetene til NAV bar search
 6. Implementer Maintenance forbedring
 7. Inkluder IP forbruk stat/DHCP statistikk
 8. Tilpass NAV til smartphone
 9. Tilby Mac prefiks søk (søke basert på vendor)
 10. Inkluder nettkartet vlanview
nav-ref/topp5_101111.txt · Last modified: 2015/11/13 13:45 (external edit)