User Tools

Site Tools


nav-ref:navref_210921

NAV referansegruppemøte 21. september 2021

NAV-ref Home

Tilstede:

 • Vidar Faltinsen, Uninett (frem til 13:30)
 • Morten Brekkevold, Uninett
 • Hanne Moa, Uninett
 • Sigurd Refvik, UiO
 • Peder Smart Sefland, HiVolda
 • Rune Kittelsen, UiA
 • Ingeborg Hellemo, UiT
 • Nils-Arild Grav, NTNU

Agenda

Møtet blir avholdt som videokonferanse vha. Zoom, fra kl. 12:30 til 15:00.

0. Velkommen/Innledning

 • Morten ønsker velkommen på vegne av Uninett.

1. Status og tilbakemeldinger til pågående arbeid

2. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Ellers er ingenting forhåndsinnmeldt. Runde rundt “bordet”.

3. Neste møte

Neste møte blir et videomøte. Foreløpig datoforslag: Tirsdag 21. desember

Referat

Morten ønsket velkommen til møtet.

Agenda-punktet om PicOS faller bort, da UiA har valgt å gå vekk fra denne plattformen, til fordel for Juniper.

1. Status og tilbakemeldinger til pågående arbeid

Status på forrige ukes NAV 5.2.0-release ble gjennomgått kort, med en kort omvisning i dokumentasjonen for severity-regler.

Deretter avstedkom en del diskusjon om pågående arbeid med NETCONF-støtte i PortAdmin, samt hvor mye av dette som egentlig kan gjøres vendor-uavhengig. Det har vært en del fokus på å støtte Juniper, siden dette er en voksende plattform i kunnskapssektoren. Cisco er fremdeles store og fjerner mer og mer muligheten for å gjøre config med SNMP write-kommandoer. I tillegg ønsker ikke HiVolda å bruke SNMP v2 til write-kommandoer, pga. manglende krypteringsmuligheter i denne protokollen.

 • HiVolda har tidligere levert inn en del referanser på Ciscos egne Python-biblioteker for NETCONF-config av Cisco-utstyr, som muligens motsvarer det PyEZ gjør for Juniper.
  • AKSJON: Til neste navref-møte skal utviklingsteamet studere disse referansene/bibliotekene mtp. å estimere hvordan det kan tas i bruk av NAV og hvor mye arbeid det egentlig er.

OpenConfig ble nevnt i denne diskusjonen, og noen referanser ble dumpet i møteromschatten:

I tillegg ble diskusjonen om “portprofiler” i PortAdmin tatt opp igjen. Dette kan løses på flere måter. Det enkleste er å ha profiler i NAV som kan bestå av alle parametre som er mulig for PortAdmin å justere på. Enkelte utstyrsleverandører har også lignende mekanismer innebygget i konfigurasjonsspråket sitt, slik som “Interface ranges” i Juniper. Disse kunne med fordel vært gjenstand for gjenbruk i PortAdmin, da mange ønsker å ha et annet system enn NAV som autoritativt for all konfigurasjon.

 • AKSJON: Til neste navref-møte skal utviklingsteamet lage et forslag til en enkel spesifiksjon for profilfunksjonalitet i PortAdmin.

2. Nye ønsker og innspill fra gruppen

Runde rundt bordet.

 • UiT:
  • Har allerede inne diverse ønsker om forbedringer av maintenance.
  • Trenger hjelp til å avklare hvorvidt IPAM-verktøyet i NAV kan brukes i UiTs drift av NAV for Samisk Høgskole.
 • NTNU:
  • Ingen ønsker å melde.
  • Holder på med en storstilt oppgradering av nettverket. Det kjøpes inn Cisco-utstyr for millioner, og man ser for seg å gå mer og mer over til Cisco DNA center.
 • UiA:
  • Har sluttet med PicOS
  • Har sluttet med NAT44
  • Der man tidligere har vært interessert i mer statistikk fra NAT44 er man nå interessert i tilsvarende statistikk fra Juniper SRX380, som er ny plattform for brannmur og NAT.
   • AKSJON: UiA må melde tilbake helt spesifikke ønsker de har for statistikk, så vi kan lage en egen NAV-issue for å kartlegge ressurser som gir oss tilgang til ønskede data.
 • UiO:
  • Intet nytt å melde.
 • HiVolda:
  • Intet nytt å melde, ut over at nytt mediehus stårt snart ferdig i Volda.
   • Peder viste bilder av HiVoldas nye mediehus, maskinrom, kabling og hvordan de har tatt i bruk NAV til bildedokumentasjon av kommunikasjonsrom og kart.

3. Neste møte

Neste møtedato ble satt til tirsdag 11. januar, kl. 12.30 til 15.00

nav-ref/navref_210921.txt · Last modified: 2021/09/28 06:09 by morten